Burimi Jetes


Faqe islame shqip-Sipas parimeve te Kuranit dhe Sunetit bazuar ne interpretimin e dijetareve te Ehli Sunetit dhe Xhematit te te gjitha koherave te umetit.

Genre: talk , islamic

Country: Albania Language: shqip

Radio Announcement
published
2021-01-20
Listened: 159 Today: 19 This week: 34 This month: 40