L O A D I N G
Leaderboard ads

Radio Požega


Radio Požega je jedna od retkih stanica koja poseduje prepoznatljiv, godinama formiran medijski profil, građen na principima objektivnog, putpunog i blagovremenog informisanja sa ciljem da doprinese podizanju opšteg kulturnog i saznajnog nivoa građana.

Genre: Pop music , news , culture

Contact:
Adresa: Francuska 1. Biznis centar Požega, 31210 Požega, Srbija
Telefon: +381 31 811 595
Email: rapo@eunet.rs

Country: Serbia Language: Srpski

Radio Announcement
published
2021-01-20
Listened: 263 Today: 9 This week: 9 This month: 19