Radio Rosa


Нашата мисија е да ја осигураме навиката за негување на народната песна, да обезбедиме простор и да дадеме поттик на нови и надежни таленти да станат дел од најзначајниот сегмент на современото општество – народната музика.

Genre: Folk music , ethnic

Country: North Macedonia Language: Македонски

Radio Announcement
published
2021-01-20
Listened: 116 Today: 3 This week: 3 This month: 14